LEI AV Å VÆRE INAKTIV?
Scroll down for English version.Ønsker du å være mere aktiv, å ha energi og overskudd til å komme deg ut av sofaen litt oftere? Jeg var syk og lå på sofaen hver dag i mange år.

Til slutt følte jeg at jeg var ingenting verdt, og først da klarte jeg å ta tak i livet mitt og begynne å gjøre de forandringene som har ført meg dit jeg er i dag. 

Som sykepleier med denne erfaringen har jeg kunnskap og ressurser til å hjelpe deg til å nå flere av målene dine.  

Her er hva vi vil gjøre sammen:

I første omgang får du noen spørsmål du må besvare så jeg vet litt
mer om hvem du er for å kunne hjelpe deg på beste måte.

Alle leksjonene har en video der jeg forklarer deg hva jeg tenker vi skal gjøre og oppnå med denne delen.  

I tillegg er det i de fleste leksjonene et skjema eller flere du skal laste ned og skrive ut om du vil. 

Noen av disse skjemaene vil jeg at du skriver på og sender tilbake til meg så jeg kan tilrettelegge for deg.

NÅR DU ER MED I MITT PROGRAM SÅ FÅR DU TILGANG TIL RESSURSER OG MATERIELL SOM GJØR DENNE REISEN I EGEN VELFERD TIL EN UTVIKLENDE OG GIVENDE OPPLEVELSE.

Denne kurspakken tar deg med på en 6-ukers reise sammen med andre med liknende erfaringer og utfordringer som deg.

Du får konkrete oppgaver i modulene, og du får litt lekser som driver deg fremover og motiverer deg til å fortsette også de dagene du virkelig ikke orker.

Det handler om hvordan vi tenker og hva vi sier til oss selv i vårt indre .

Alle oppgavene er grundig forklart, og om det er noe du lurer på
kan du alltid maile eller melde meg, jeg svarer ALLE!
 

 
Hver uke har vi en live-call (på godt norsk...finner du norske ord til meg så elsker jeg deg for evig!.)

Om du føler at du står fast kan du book en samtale en-til-en med meg for kun kr 850,- for en time!

Du får tilgang til ressurser du kan bruke når du vil, videoer, facebookgrupper og nettsamfunn.

Etter de seks ukene har du fått ressurser og oppgaver og hjelp på veien til å fortsette din reise for et sunnere liv. 

 
Nettsamfunnet og ressursene har du tilgang til så lenge du ønsker det. 


Her i gruppene kan få venner for livet med sammenfallende interesser og utfordringer. 

Når kurset er ferdig har du mulighet til å signere deg inn på et fortsettelsesprogram som varer i ett år om du ønsker dette. 

Pris på kurset er normalt kr 870,-
Rabatt for påmelding før 1/10 2022

Nå kr 370,-!!!


Er du lei av å ligge på sofaen og
ønsker at du kom deg ut litt mere?
 

Det finnes en vei for de aller aller fleste for å komme ut av noe som kan føles
som et fangenskap fordi man ikke klarer å finne veien ut selv.

Tro meg, jeg veit hva jeg snakker om!

OG jeg veit hvor godt det er å ha kommet meg opp og ut og nyte det å kunne delta på flere ting som skjer i livet til både mine barn og resten av verden.

Klikk her for å bli med på mitt 6-ukers program 
for å "komme deg ut av sofaen"Ofte stilte spørsmål

Hvorfor er det 6 ukers kurs?
Svar: Fordi det er passende mengde tid for å komme godt igang for de fleste.

Hva om jeg blir syk underveis og ikke klarer det på 6 uker?
Svar: Da fortsetter du bare når du føler deg bedre.

Hvor mye tid må jeg bruke hver dag?
Svar: På selve kursmateriellet tipper jeg mellom 15-30 minutter.

Trenger jeg en datamaskin?
Svar: Nei, det går helt fint med en smartphone!

Trenger jeg tilgang til skriver?
Svar: Det er en fordel, men ikke helt påkrevd.

Når starter kurset?
Svar: Fordi det er web-basert og tilrettelagt hver enkelt så kan du starte når du vil!


SICK AND TIRED OF BEING INACTIVE?DO YOU WANT TO BE MORE ACTIVE, HAVE ENERGY AND SURPLUS TO GET OFf THE COACH A BIT MORE OFTEN? I Was sick and lay on the coach every day for many years.
At the end I felt worthless, and that was the moment when i managed to get a grip and start all the changes that led me to where I am today.  

Being a trained nurse with this experience in my own life, I have the unique knowledge and resources to be able to help you reach your goals too.

Here is what we will be doing together in this online-course:

The first thing that happens is that you get some questions to answer so I will get to know you a bit to be able to help you in the best possible way.

All the classes have a video where I explain for you what to do, and what we are supposed to achieve. 

In almost every class there is a form to download, and print if you like.  

Most of these forms I want you to fill in the blanks and upload, so I can give you the exact help you need. 

as part of this program you`ll get the resources and materials that makes this health and wellness-journey to an evolving and giving experience.

This program takes you on a 6 weeks journey together with people having the some of the same experiences and challenges as you do.

You will be given tasks in the modules, and you will have homework that helps you move forward and motivates you to go on also on the difficult days when you really lack the energy for it.

It´s all about mindset really!

All the lessons are thoroughly explained, and if there is ANYTHING at all you don`t quite understand, you just send me an email, or a textmessage, I answer ALL of them! 

 
Every week we will have scheduled live-call, a mindset-session. You can watch the replay if you can`t be there.

If you should feel stuck, just book a 60 minutes one-one-call with me at 85 bucks!


You will get access to resources to use, videos, facebookgroups and an online society.

When the six weeks are gone you have the resources and tasks that will continue to guide you on your journey towards a more healthy life.

 
You will have access to the unique websociety and resources as long as you wish.


In these groups you may find friends for life all over the world, friends that knows your journey. 

When this 6-week course is finished you will get the chance to hop on to a 12 months continue-program.

The price for this program is normally 87 dollars
early bird access before 1.february 2021

only  37 dollars!!!


are you tired of being glued to the coach? Do you really wish you could get out more often?

There is a way out for most people, even though they can`t really see it...

Believe me, I know how it is!

AND i know how incredibly good it feels to have gotten up and out to enjoy life and to participate in various sides of both my life and my kids life. It feels FANTASTIC!

Click the link to be part of my 6-weeks program to "get off the coach" FAqs

Why 6-weeks program?
Answer: Because studies show that 6 weeks is a good amount of time for most people to get a good start.

What if I can`t make it in 6 weeks? I might get sick...
Answer: Then you just continue when you feel better.

How much time do I have to spend each day?
Answer: Between 15 - 30 min on the classes.

Do I need a laptop?
Answer: No, a smartphone, tablet or Ipad is fine.

Do I need acces to a printer?
Answer: That is preferable, but not necessary.

When will the program start?
Answer: Because it is online, it starts whenever you are ready!